Niniejszy regulamin określa warunki i zasady sprzedaży wysyłkowej przez firmę:

PHU Torez Renata Torchała, ul. Źródlana 1, 64-310 Lwówek, Wielkopolskie, Polska

 • Zamówienia w sklepie mogą składać wyłącznie osoby pełnoletnie.
 • Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Kupującym a Sklepem.
 • Warunkiem koniecznym do realizacji składanych zamówień jest poprawne wypełnienie przez Kupującego, znajdującego się na stronie Sklepu, odpowiedniego formularza.
 • Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
 • Sklep zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku, gdy formularz wypełniony przez Kupującego będzie zawierał niepełne, błędne lub nieprawdziwe dane.
 • Przyjęcia zamówienia do realizacji jest potwierdzane drogą e-mailową. Sklep na bieżąco informuje Kupującego o zmianach statusu zamówienia drogą elektroniczna.
 • Sprzedający dostarcza przesyłkę do Kupującego za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 • Ceny oferowanych produktów znajdujące się w witrynie internetowej Sklepu zawierają podatek VAT.
 • Do całkowitej wartości zamówienia zostają doliczone koszty pakowania, zabezpieczenia i dostarczenia przesyłki, które są określone dla każdego produktu.
 • Kupujący jest zobowiązany do uregulowania należności za zamówiony towar zgodnie z wybraną formą płatności.
 • W momencie zakupu Kupujący akceptuje, że medium elektroniczne, jakim jest strona WWW może powodować w niewielkim stopniu różnice w kolorach pomiędzy prezentowanym na stronie WWW i otrzymanym produktem.
 • W przypadku zwrotu, należność zostanie przekazana na wskazany rachunek bankowy bezzwłocznie po otrzymaniu zwracanego towaru. Kwota do zwrotu zostanie pomniejszona o koszt wysyłki.
 • Ewentualne reklamacje dot. zakupionego towaru powinny być składane przez Kupującego na adres biuro@torez.pl
 • Sklep nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych, na które nie miała wpływu, a które uniemożliwiły lub utrudniły wykonanie umowy (brak prądu, awaria systemu informatycznego itp.).
 • Wszystkie sprawy sporne strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej, a w razie gdy porozumienie takie byłoby niemożliwe, spór rozstrzygać będzie sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Sprzedawcy.
 • Przedstawione przez Sklep w internecie lub innych mediach produkty nie są ofertą sprzedaży, a jedynie zaproszeniem klienta do przedstawienia oferty kupna. Oferty kupna można składać poprzez przygotowane przez Sklep formularze zamówień online.
 • Dostawa następuje poprzez wysłanie klientowi towaru na wskazany adres. Termin realizacji zamówienia podany jest na karcie produktu i liczony jest od momentu potwierdzenia otrzymania pełnej kwoty lub informacji o formie płatności za pobraniem.
 • Jeśli dostarczone klientowi towary posiadają widoczne uszkodzenia opakowania lub zawartości należy zareklamować to spedytorowi/ przewoźnikowi. Należy odmówić przyjęcia takiego towaru oraz niezwłocznie skontaktować się e-mailem lub telefonicznie ze Sklepem.
 • W przypadku stwierdzenia wad ukrytych należy niezwłocznie poinformować o tym Sklep.
 • Mając na uwadze obecny stan techniki nie możemy zapewnić bezbłędnej oraz stale dostępnej komunikacji drogą internetową. Nie ponosimy odpowiedzialności za stały dostęp do naszego systemu online, jak również za błędy techniczne oraz elektroniczne powstałe w trakcie dokonywanych zakupów, na które nie mamy wpływu, a w szczególności za odwlekające się opracowywanie lub przyjmowanie zleceń.
 • W przypadku wysyłki zagranicznej wymagana jest przedpłata. W takim przypadku wysyłka ustalana jest indywidualnie i prosimy zapytania tego typu kierować na adres e-mail biuro@torez.pl.
 • Termin realizacji zamówienia podany jest na karcie produktu i liczony jest od momentu zaksięgowania przez nas wpłaty za zamówienie lub uzyskania informacji o formie płatności za pobraniem. Do czasu realizacji należy dodać czas dostawy przez kuriera, zazwyczaj 24/48h (czas dostawy nie jest wliczony do czasu realizacji).